Tjänster

Vår affärsidé är kvalitet till rätt pris. Vår specialitet är takrenovering och takläggning, men vi bygger även stålhallar och utför snöröjning. Hör av er!

hybyplat_arbete_limhamn_tak-4

Plåtslageri

Vår specialitet och huvudverksamheten är takrenoveringar och takläggning. Förutom plåtslageri inom tak och fasader så behärskar vi även andra takmaterial som takpannor, papptak med mera.

ProEXR File Description

=Attributes=
applied_color_corrections (int): 1
cameraAperture (float): 36
cameraFNumber (float): 8
cameraFarClip (float): 1e+30
cameraFarRange (float): 1e+18
cameraFocalLength (float): 30
cameraFov (float): 61.8517
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 2000
cameraTransform (m44f): [{0.99991, 0.0107256, -0.00809333, 31.4993}, {7.08981e-16, -0.602337, -0.798242, -788.103}, {0.0134365, -0.798169, 0.602283, 165.036}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 799, 599]
displayWindow (box2i): [0, 0, 799, 599]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
vfb2_layers_json (string): "{"Version":1,"class":"root","properties":{"version":1,"name":"","enable":true,"expand":false,"expandable":true},"sub-layers":[{"class":"chaos.displayCorrection","properties":{"version":1,"name":"Display Correction","enable":true,"expand":true,"expandable":true,"profile":1,"exposure":0.0,"save_rgb_primitives":false,"icc_file":"","icc_profile_data":null,"icc_rendintent":0,"blkptconv":false,"ocio_file":"","ocio_colorspace":0,"ocio_displaydevice":0,"ocio_viewtransform":0,"ocio_saveinimage":false},"sub-layers":[{"class":"chaos.ref.sourcefolder","properties":{"version":1,"name":"Source: RGB","enable":true,"expand":false,"expandable":false,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"src_type":0},"sub-layers":[{"class":"chaos.ref.lightmix","properties":{"version":1,"name":"LightMix","enable":false,"expand":false,"expandable":true},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.ref.composite","properties":{"version":1,"name":"Composite","enable":false,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true},"sub-layers":[]}]},{"class":"chaos.pe.denoiser","properties":{"version":1,"name":"Denoiser: unavailable","enabl

Stålhallar

Vår affärsidé är kvalité till rätt pris. Vare sig ni vill bygga isolerade stålhallar, ridhus eller maskinhallar så har vi lösningen åt er.

hybyplat_arbete_micke_bandtackning

Taksäkerhet

Vi erbjuder taksäkerhet av högsta kvalitet! Alla tak som kan beträdas skall ha taksäkerhetsutrustning. Vilka krav som kan ställas på taksäkerhetsutrusning styrs av Boverkets byggregler samt av Arbetsmiljölagen. Köper du taksäkerhet av oss kan du räkna med att få produkter som möter alla krav och som håller över tid.

pexels-nadine-wuchenauer-1726791-2

SNÖSKOTTNING

Vi utför snöröjning och takskottning till bostadsrättföreningar, privatpersoner och fastighetsskötare i Malmö/Lund området.

hyby_plat_logo_white_symbol

FACKTERMER

Här finns en ordlista över de tjänster vi erbjuder och några av de termer som vi i vår bransch använder.

hyby_plat_logo_white

Verkstadsadress

Industrigatan 5
233 51 Svedala

+46 700 994 837